BELGE LOGO İŞARET KULLANIMI

GENEL

• Aday başvuru sırasında, belgeyi almaya hak kazanmadan adayla Kuruluş arasında, bu prosedürde tanımlanan şartların yer aldığı (Y F 15) Belge Kullanım Sözleşmesi imzalanır.
• Bu prosedür ve sözleşme şartlarına uymayan durumlar tespit edildiğinde, yazılı uyarı yapılır.
• Yazılı uyarı yapıldığı halde ilgili şartlara uymayan kişiler hakkında yasal işlem başlatılır. Ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu, bu prosedür ve sözleşme şartlarına uymayan kişinin kendisidir.
• Bu prosedür ve (Y F 15) Belge Kullanım Sözleşmesi metni Kuruluş web sayfasında yayınlanarak tüm belgelendirilmiş kişilerin erişimine açılır.

BELGE KULLANIMI

• Belge sahibi Kuruluş’ dur. Belgelendirilmiş kişiye kullanım hakkı verilir.
• Belgelendirilmiş kişinin MYK mevzuatları ve ilgili usul ve esaslara aykırı davrandığının belirlenmesi durumunda belgesi askıya alınır veya iptal edilebilir.
• Belge, yalnızca kapsamında tanımlanan faaliyet alanlarında kullanılır.
• Belge hiç bir gerekçe ile başkasına devredilemez, kullandırılamaz, belge üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz.
• Belgelendirilmiş kişi, imzaladığı (Y F 15) Belge Kullanım Sözleşmesi ile Kuruluş’ un belgeyi askıya alma ve iptal etme yetkilerini kabul eder.
• Belge, askıya alınması, iptal edilmesi durumunda veya geçerlilik süresi dolduğunda geçersizdir. Belgenin hangi koşullarda askıya alınacağı veya iptal edileceği (B P 04) Belgelendirme Prosedürü ile belirlenmiştir.
• Belgenin askıya alınması veya iptal edilmesi durumunda, belge kullanımının ve belgelendirmenin referans gösterildiği bildirimlere son verilir ve Kuruluş tarafından duyurulan yöntem ve süreye uygun olarak belge iade alınır.
• Belgesi iptal edilen kişi, on (10) iş günü içerisinde belgenin aslını Kuruluş’ e iade etmekle yükümlüdür. Etmemesi durumunda ortaya çıkacak her türlü olumsuzluğun sorumlusu kişinin kendisidir.
• Belge, Kuruluş’ a ve belge kullanımından etkilenen diğer taraflara zarar verecek ve yanıltıcı sonuçlar doğuracak biçimde kullanılamaz ve belgeye ilişkin doğru olmayan beyanlarda bulunulamaz.
• Belgenin üzerinde herhangi bir yırtılma veya anlaşılmasını engelleyecek tahribat söz konusu olursa bu durumlarda belgenin kullanımına son verilir ve belgenin yenilenmesi için eski belge ile birlikte Kuruluş’ a başvurulur. Bu sürede kişinin yeterlilik onayı, Kuruluş web sitesi üzerinden kanıtlanabilir.
• Belgelendirilmiş kişi, sahip olduğu belge ile ilgili konularda işveren ve kamu yararına ve etik ilkelere bağlı davranmakla yükümlüdür.
• Belgelendirilmiş kişi, belgenin geçerliliği boyunca; belge kapsamının değiştirilmesi, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm proseslerle ilgili duyuru ve uyarıları Kuruluş’ un web sayfasından ve kişisel hesaplarından izlemek ve gerekliliklerini belirtilen süreler içinde yerine getirmekle yükümlüdür.
• Belgelendirilmiş kişi Kuruluş’ un web sayfasındaki kişisel hesabında yer alan tüm bilgilerin doğruluğunu ve güncelliğini kontrol etmekle, gerektiğinde güncellemekle yükümlüdür.
• Belgelendirme ve belgelendirme şartlarında değişiklik duyuruları tüm belgelendirilmiş kişilerin erişimine açık, gerekli tüm bilgiler ile birlikte, Kuruluş’ un web sayfasında ve gerekli görülen diğer araçlar vasıtasıyla zamanında ilan edilir.
• Alınan belgelerin geçerliliği boyunca; gözetim, belgenin askıya alınması/iptali ve yeniden belgelendirme dâhil tüm süreçlerle ilgili duyuru ve uyarılar durum sorgulama kişisel hesaplardan erişilebilecek şekilde bildirilir.
• Belgelendirme şartlarında ve belgenin kapsamında değişiklik yapılması durumunda, belge sahipleri, değişen şartlara uymaları konusunda uyarılır ve yöntemler hakkında bilgilendirilir.
• Belge kullanımı ve belgelendirilmiş kişi ile ilgili Kuruluş’ a iletilen tüm şikâyetler, (B P 07) İtiraz ve Şikayet Değerlendirme Prosedürü’ ne göre değerlendirilir.
• Kuruluş belgelendirilmiş kişilerin, kişisel bilgilerinin gizliliğini ve güvenliğini sağlamakla yükümlüdür.

LOGO / MARKA KULLANIMI
• Belgelendirilmiş kişi ve çalıştığı kuruluş, Kuruluş logo/markalarını sadece belge kapsamı dâhilindeki faaliyet alanlarında kullanabilir.
• Logo/markaların kullanıldığı tüm yerlerde, logo/markaların ürüne/hizmete ait olmadığı, ürünün/hizmetin üretiminde çalışan personele ait olduğu belirtilir.
• Logo/markalar, Kuruluş’un web sayfasında görülen şekillerde ve renklerde, beyaz zemin üzerinde kullanılır.
• Logo/marka boyutları, okunabilirliği ve oranları bozulmamak şartıyla değiştirebilir.
• Logo/markalar, basılı veya elektronik ortamda, belgelendirilmiş kişinin çalıştığı kuruluşun logo/markasından daha fazla öne çıkmayacak şekilde kullanılabilir.
• Belge süresinin sona ermesi, askıya alınması veya iptal edilmesi halinde, logo/marka kullanımı durdurulur.
• Logo/marka kullanım şartlarına uyulmaması halinde (B P 04) Belgelendirme Prosedürü’ nde belirlendiği şekilde belge askıya alınır veya iptal edilir.

Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

error: İçerik korumalıdır!!!
Sem Seo Blog Anabolik Steroid Fiyatları