KALİTE POLİTİKAMIZ

KALİTE POLİTİKAMIZ

• TS EN ISO/IEC 17024: 2012 Standard ve Ulusal yeterliliklerde ölçme ve değerlendirme yaparken açık, adil, ön yargılardan uzak; değerlendirme kararları tarafsız, geçerli, güvenilir, doğru ve ayrıntılı olacak şekilde tüm kaynaklarımızı temin edip mevzuat faaliyetlerinde uygulamayı,
• Mevzuat gereklerine ve yetkilendirme esaslarına uymayı, ilgili tüm faaliyetlerini Mesleki Yeterlilik Kurumu ve Türk Akreditasyon Kurumu tarafından yayımlanan/denetlenen, Ulusal/Uluslararası standartlar, Ulusal Yeterlilikler ve Ulusal Meslek Standartları ile ilgili mevzuat gerekliliklerine göre gerçekleştirmeyi, sürekli iyileşen ve gelişen dinamik bir kuruluş olmayı,
• İçinde bulunduğumuz topluma ve çevreye saygılı, maddi ve manevi değerlere önem veren örnek bir kuruluş olmayı, ticari ve ahlaki değerleri kendine ilke ve prensip edinmiş, kendini sürekli geliştirerek ülke ekonomisine katkıda bulunmayı,
• Hizmet odaklı anlayışla uyulması gereken yasal mevzuatlardan ödün vermeden hizmet alanlarında memnuniyeti en üst seviyeye çıkarmayı,
• Sınav yapan değerlendiriciler arasında tutarlılığı sağlamayı ve sadece hak eden bireylerin belgelere ulaşabilmesini teminat altına almak ve kararların doğru şekilde kayıt altına alınması için iç doğrulama faaliyetlerimizi zamanında uygulamayı,
• Ülkemizdeki nitelikli eleman gücüne destek olmayı,
• Sorun çözme yetkinliği gelişmiş, temel değerlerini içselleştirmiş, gerekli gizlilik koşulları dışında iletişime açık, bilgi ve becerisi gelişmiş çalışanlarımızla birlikte hedefimiz belgelendirme kurumumuzu en saygın ve güvenilir kurum haline getirmek.
• Bu politikanın sürdürülmesi Öncü Belgelendirme ve Sertifikasyon Ltd. Şti. organizasyon yapısına dahil olan herkesin sorumluğunda olup kalite politikası olarak belirlenmiştir.

error: İçerik korumalıdır!!!
Sem Seo Blog Anabolik Steroid Fiyatları