SINAV VE BELGELENDİRME SÜRECİ

BAŞVURU

1) Kuruluş web sitesinde sınav ücretleri yanında başvuru sahiplerinin hakları, başvurunun, sınavların ve değerlendirmelerin yapılması, belgelendirmenin gerçekleştirilmesi ve sürdürülmesi süreçleri ile belgelendirilmiş kişinin görevleri hakkındaki tüm bilgi ve formlar yer almaktadır.
2) Başvuru sahibi tarafından (B F 04) Aday Başvuru Formu doldurularak, Kuruluş web sitesi üzerinden online, Kuruluş’a doğrudan gelerek ya da posta yoluyla başvuru yapılabilir.
3) Online başvuru Kuruluşun web sitesi üzerinden yapılabilir ve ilgili süreç, durum sorgulama linkinden izlenebilir
4) (B F 04) Aday Başvuru Formu içeriğinde en az aşağıdaki bilgiler bulunmalıdır:
• Başvuru sahibinin kimlik, adres ve iletişim bilgileri,
• İlgili belgelendirme programının istediği tüm bilgiler,
• Belgelendirme türü,
• İstenen belgelendirme kapsamı,
• Başvuru sahibinin, belgelendirme şartlarına uyacağına ve değerlendirme için gereken her türlü bilgiyi vereceğine ve Başvuru Formu ile birlikte  (Y F 15) Belge Kullanım Sözleşmesi‘ini imzalayacağına dair beyanı,
• Başvuru sahibinin belgelendirme programının ön şartlarına uygunluğunu objektif olarak kanıtlayacak her türlü destekleyici bilgi,
• Başvuru sahibinin makul özel ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik talepte bulunabileceğinin bildirimi.
5) Belgelendirme türü seçenekleri aşağıdaki gibidir:
• İlk belgelendirme: MY Belgesi olmayan, ilk kez belgelendirilecek kişiler içindir.
• Birim tamamlama: Başvurduğu programın bazı birimlerinden başarılı olmuş, başarılı olamadığı birimlerin sınavına girmek isteyen kişiler içindir.
• Kapsam genişletme (Dikey ilerleme): MY Belgesine sahip olduğu programın, bir üst seviyesinden belge almak isteyen kişiler içindir.
• Kapsam genişletme (Yatay ilerleme): MY Belgesine sahip olduğu programdan farklı bir programdan belge almak isteyen kişiler içindir.
• Belge yenileme: Geçerlilik süresi dolan MY Belgesini yenilemek isteyen belgelendirilmiş kişiler içindir.
6) Kuruluş’un belgelendirme yapma yetkisine sahip olduğu programlar (B F 02) Belgelendirme Programları Listesi‘nde tanımlanmıştır.
7) Başvuru sahibi tarafından, başvurusu sırasında sınavına girmek istediği birimler de seçilir.
8) Belgelendirilen her bir belgelendirme programının şartları ve detayları (B F 03)  Belgelendirme Programları Şartları‘nda yer almaktadır.
9) Başvuru sahibi, var ise özel ihtiyaçlarının karşılanması isteğini bildirebilir. (özür durumu, Türkçe dışında bir dil için çevirmen, …vb.). Belgelendirme Müdürü tarafından başvuru sahibine, özel ihtiyacın Kuruluş tarafından karşılanabilir olup olmadığı bilgisi verilir.
10) Başvurular Kuruluş’a posta, bireysel  ya da online olarak yapılabilir ve başvuruyu Kuruluş personeli, Kalite Yöneticisi, Değerlendirici, Belgelendirme Müdürü tarafından alınır.

BAŞVURUNUN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ VE RED/ KABUL EDİLMESİ

1) Başvuru, Belgelendirme Müdürü tarafından, başvuru sahibinin belgelendirme programında yer alan başvuru şartlarını karşıladığını doğrulamak üzere gözden geçirilir ve imzalanır.
2) Başvuru sahibi başvurusunun kabul edildiğini, gönderilen mail yada internet kullanamıyor ise Kuruluş tarafından bildirilmek yolu ile öğrenir.
3) Aday konumuna geçebilmesi ve sınav planlarına alınabilmesi için, orijinal imzalı (B F 04) Aday Başvuru Formu‘nu ve ekindeki evrakları Kuruluş’a elden ya da posta yolu ile teslim etmesi gerekmektedir.
4) Başvurusu red edilen başvuru sahibine, sebebi bildirilir; ihtiyaç hissettiği açıklamalar yapılır. Kişi şartların değişmesi durumunda yeniden başvuruda bulunma hakkına sahiptir.
5) Daha önce hile ve kopya girişimi nedeniyle sınavı sonlandırılmış kişinin başvurusu, şartlara uygunluk sağlansa da, ilgili (B F 23) Hile/Kopya/Usulsüzlük Kayıt Formu tarihinin üzerinden bir yıl geçmeden onaylanmaz.

BAŞVURUNUN TAMAMLANMASI VE ONAYLANMASI

1) Başvurusu kabul edilen başvuru sahibinin tamamlaması beklenen evraklar aşağıdaki gibidir:
• Sınav ücretinin yatırıldığına dair (online veya şubeden alınmış) banka dekontu veya ATM makbuzu
• Kimlik fotokopisi (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport veya yasal olarak geçerli başka bir kimlik belgesi)
• Bir (1) adet vesikalık fotoğraf
• Başvuru sahibinin, belgelendirme şartlarına uymayı kabul ettiğine ve belgelendirme için gerekecek her türlü bilgiyi sağlayacağına ve (Y F 15) Belge Kullanım Sözleşmesi’ni imzalayacağına dair yazılı beyanını içeren orijinal imzalı başvuru formu
• Gerekli ise, deneyim ve eğitimlerini kanıtlayan evraklar(yatay, dikey ilerlemeye ilişkin dokümanlar)
• Var ise, belgelendirme programında belirtilen diğer evraklar ( B F 33 formu vb..)
• Gerekli ise, Sağlık Raporu
• Aday tarafından imzalanmış ve (Y F 15) Belge Kullanım Sözleşmesi
• Evrakların eksiksiz olup olmadığı kontrol edilir.
• İşverenleri tarafından sınav başvuruları yapılan adaylar için, işverenin söz konusu evrakları topluca Kuruluş’a iletmesi ile de başvuru tamamlanabilir.
• Başvurunun tamamlanmasının ardından evraklar eksiksiz ise Belgelendirme Müdürü tarafından başvuru onaylanır.
• Onay almış başvurular için, başvuru sahibi, Aday konumuna geçirilir ve sınav planlamasına alınır.

Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

error: İçerik korumalıdır!!!
Sem Seo Blog Anabolik Steroid Fiyatları