GİZLİLİK TARAFSIZLIK SÖZLEŞMESİ

ÖNCÜ BELGELENDİRME tarafsızlığını, bağımsızlığını ve gizliliği korumak için aşağıda sayılan prensipleri uygulanmaktadır:

Personel belgelendirme faaliyetlerinin ulusal ve uluslararası standartlar, yasal mevzuatlar, kılavuz, dokümanlar esas alınarak yetkin, tecrübeli, etik ilkelere bağlı personel ile tam bağımsız, gizlilik esaslı, tarafsız, objektif, güvenilir hizmetler sunmayı politika olarak benimsemiştir.

Personel belgelendirme faaliyetlerinde görev alan personel, yöneticiler ve komiteler tam bağımsız olarak karar verirler. Kararların tarafsızlığı ve bağımsızlığını tehlikeye atacak şekilde, ÖNCÜ BELGELENDİRME yönetimi, ortakları ve diğer kuruluşların çalışanlar üzerinde hiçbir yaptırım ve yönlendirme yetkisi yoktur.

ÖNCÜ BELGELENDİRME çalışanlarının ve üst yönetimin her türlü siyasi, ticari ve mali baskılardan uzak kalması için gerekli her türlü tedbir uygulanır.

Bu ilkeler doğrultusunda;

ÖNCÜ BELGELENDİRME politika, el kitabı, prosedür ve talimatlarını okumuş, anlamış ve bu şartlara uygun hareket etmekle yükümlü olduğumu.

ÖNCÜ BELGELENDİRME tarafından yayınlanan “Tarafsızlık Yönetimi Prosedürü” Gizlilik ve Güvenlik Prosedürünü”, Görevim ile İlgili Talimatları”, “Kalite Politikasını” “Görev Tanımlarını” teslim almış, okumuş, anlamış ve ihmale mahal vermeyecek şekilde uygulayacağımı beyan ederim.

ÖNCÜ BELGELENDİRME bünyesinde çalışan personel, temsilciler ve taşeronlar müşterilerle ilgili gizli kalması gerekebilecek dokümanları, dijital bilgileri yetkileri dahilinde ve geçişlerine izin verildiği fiziki ortamlarda görmektedirler. ÖNCÜ BELGELENDİRME bünyesinde, paydaşlarında elde edeceğim tüm bilgi ve belgeleri gizli tutmayı taahhüt ediyorum.

ÖNCÜ BELGELENDİRME temsilcisi olarak görevlendirildiğim faaliyetlerim dışında hiçbir zaman aday ile ilgili bilgileri açıklamayacağım ve tartışmayacağım.

Dokümanların, dijital bilgilerin, yetkisiz erişim, zarar görme, bütünlüğünün bozulması, ifşa edilmesi, yetkisiz kopyalama veya çoğaltma, telif hakları ihlali, fikri hakların ihlali gibi faaliyetlerde bulunmayacağımı, şirket menfaatlerinin zarar görmesinde savunmacı ve korumacı olacağımı taahhüt ederim. Gözlemlediğim bu gibi vakaları derhal ÖNCÜ BELGELENDİRME Yönetim Temsilcisine bildireceğimi taahhüt ederim.

ÖNCÜ BELGELENDİRME’ de sunduğum hizmetler sırasında tarafsızlığımı etkileyecek bir durumla karşılaşırsam derhal şirket yöneticilerimi bilgilendireceğimi,

Son 2 yıl içerisinde eğitim faaliyetinde bulunduğum adayların değerlendiricisi ve karar vericisi olmayacağımı taahhüt ederim.

Görev tanımında yer alan tüm sorumlulukları gizlilik ve tarafsızlık çerçevesinde kabul ettiğimi beyan eder, atmış olduğum imza ile birlikte sayılan prensipleri okuduğumu ve kabul ettiğimi bildiririm.

error: İçerik korumalıdır!!!
Sem Seo Blog Anabolik Steroid Fiyatları